Työntekijöiden pelisäännöt ja arvot

TTK:n työntekijöiden pelisäännöt

  1. Toisen ihmisen kohtaaminen aidosti, kunnioitus ja huomioiminen
  2. Luottamus, seuran asiat ovat seuran asioita
  3. Työajan kunnioittaminen, suunnitelmallisuus ja täsmällisyys  
  4. Oman työssäjaksaminen huomioiminen ja vapaapäivien kunnioittaminen
  5. Positiivisuus, avoimesti ilon kautta 
  6. Esimerkillisyys ja ammattimaisuus
  7. Kokonaisuuden huomioinen

 

TTK:n työntekijöiden arvot

Luistelija ensin.

Kasvatuksellisuus liikunnalliseen elämään.

Innostetaan lapsia liikuntaan ja luisteluun. 

Yhteisöllisyys, rakkaudesta lajiin.

Turvallinen ympäristö harrastaa ja kilpailla.

 

Päivitetty 27.7.2017.