Vanhempien Pelisäännöt

Seurassamme laaditaan joka kauden alussa Sinettiseuraperiaatteen mukaiset Pelisäännöt. Pelisääntöjen tavoitteena on edistää keskustelua ja sopimista lasten ja nuorten urheilun periaatteista. Keskustelun käydään joukkueiden ja ryhmien sisällä. Tarkoituksena on että lapset ja valmentajat sopivat yhteisistä pelisäännöistä ja toimintatavoista. Myös vanhempien ja valmentajien kesken käydään pelisääntökeskustelut. Aikuisten keskusteluissa pyritään löytämään pelisäännöt, joihin sitoutumalla aikuiset voivat toimia lasten urheiluharrastuksen tukijoina ja kannustajina.

Vanhempien pelisäännöt

 

Yksinluistelun kilparyhmien vanhempien pelisäännöt:

1. Kannustetaan kaikkia
2. Tuetaan terveellsiä elämäntapoja
3. Annetaan valmentajille ja luistelijoille työrauha
4. Ei tuoda lapsia sairaana harjoituksiin

 

Ice Sympathy joukkueen vanhempien pelisäännöt:

1. Annamme valmentajille ja valmennettaville työrauhan.
2. Huolehdimme luistelijoiden riittävästä levosta, terveellisestä ravinnosta ja hygieniasta. Harjoituksiin tullaan terveenä.
3. Huolehdimme, että luistelijat ovat paikalla harjoituksissa sovittuun aikaan ja luistelijoilla on harjoituksissa oikeat varusteet.
4. Huolehdimme, että luistelijat noudattavat oman joukkueensa sääntöjä.
5. Rohkaisemme luistelijoita huolehtimaan omista tavaroistaan ja eväistä.
6. Noudatamme nollatoleranssia alkoholin ja tupakkatuotteiden suhteen joukkueen yhteisissä tapahtumissa ja harjoituksissa. Emme tupakoi hallin ympäristössä tyttöjen nähden.
7. Huolehdimme etteivät miehet mene tyttöjen pukukoppeihin. Miespuoliset huoltajat voivat auttaa luistimet pienemmille luistelijoille katsomon reunalla.
8. Osallistumme joukkueen ja seuran yhteisiin tapahtumiin ja talkoisiin.
9. Edustamme joukkuetta hyvän tavan mukaisesti ja noudatetaan kilpailuprotokollaa.
10. Otamme yhteyttä valmentajiin harjoitteluun liittyvissä asioissa.
11. Otamme yhteyttä joukkueenjohtajaan kaikissa ongelmatilanteissa.
12. Yritämme pysyä alkukaudesta sovitussa budjetissa.
13. Tervehdimme kaikkia iloisesti jäähallilla.
14. Kannustamme sekä oman joukkueen luistelijoita että muiden joukkueiden luistelijoita harjoituksissa ja kisoissa.

 

Ice Melody joukkueen vanhempien pelisäännöt:

1) Pyrimme edistämään positiivisuutta kannustamalla. Kannustusta ansaitsevat kaikki luistelijat ja myös muut joukkueet.
2) Pyrimme löytämään asioista hyvää emmekä yritä olla lastemme valmentajia – se tehtävä kuuluu valmentajalle
3) Luistelu on lasten juttu ja he harrastavat koska itse haluavat sitä
4) Arvostamme toisten huomioon ottamista, iloa, sitoutumista ja kaikkien kunnioitusta.
5) Emme salli kiusaamista emmekä toisten arvostelemista.
6) Olemme tiimi; emme joudu tekemään hommia yksin.

 

Ice Fantasy joukkueen vanhempien pelisäännöt:

1. Kannustamme lapsiamme ja annamme kotona vain positiivista palautetta liittyen oman tyttären ja muiden luisteluun.
2. Annamme valmennukselle työrauhan ja kunnioitamme valmennuksen tekemiä ratkaisuja.
3. Tervehdimme kaikkia luistelijoita ja vanhempia. Käyttäydymme hallilla ja urheilijoiden läheisyydessä asiallisesti ja kannustamme kaikkia.
4. Päihteet ja tupakka eivät kuulu urheiluympäristöön.
5. Huolehdimme siitä, että nuori saa tarvittavan määrän lepoa ja ravintoa. Seuraamme myös somen vaikutusta unensaantiin ja huolehdimme koulunkäynnistä.
6. Viestimme kaikista havaitusta epäkohdista heti valmentajalle ja/ tai joukkueenjohdolle. Vältämme turhia puimisia vanhempien kesken. Puututaan ja puhutaan epäkohdista asianomaisten kanssa suoraan ja heti.
7. Sitoudumme siihen, ettei joukkueen eikä TTKn asioita viedä julkisiin medioihin (lehtiin, nettipalstoille tmv). Hallitus vastaa kaikesta tiedottamisesta ulospäin
8. Sitoudumme yhteisiin talkoisiin ja seuran tapahtumiin.