Ryhmät

Tikkurilan Taitoluisteluklubissa on viisi yksinluistelun kilpailevaa ryhmää.

Edustus, Kilpa 1 ja 2 -ryhmissä kilpaillaan kansallisella-, SM- ja kansainvälisellä tasolla. Ryhmiin valitaan luistelijat taitotason, harjoittelumotivaation sekä kilpailumenestyksen mukaan. Kilparyhmiin valittaessa otetaan huomioon luistelijan ikä, motivaatio, pitkäjännitteisyys, lajissa tarvittavat yleistaidot, psyykkiset taidot sekä fyysiset edellytykset.

Alueryhmässä luistelevat aluesarjoissa kilpailevat nuoret harrastajat, joille taitoluistelu on muodostunut osaksi terveellistä elämää. Alueryhmän tavoitteena on nauttia taitoluistelun saloista, tekniikasta sekä luovuudesta. Alueryhmän luistelijat harjoittelevat neljä kertaa viikossa erikseen nimetyn kilparyhmän kanssa.

Kilpa 3 -ryhmässä harjoittelevat luistelijat, jotka kilpailevat minit - ja silmusarjoissa. Viikoittainen harjoittelu koostuu jääharjoittelun lisäksi erilaisista oheisharjoituksista mm. tanssista, baletista sekä muista lajitaitoja tukevista harjoitteista. K3-ryhmässä harjoitellaan kilpailemista positiivisessa ilmapiirissä, omien taitojen rajoissa