Yksinluistelun elementit

 

1. Hypyt

A                         

S                        

T                       

Lo                        

F                         

Lz                           

Axel

Salchow

Toeloop 

Loop

Flip

Lutz

Yhdistelmien merkitseminen:  F+Lo+T (kierrosten lkm. hypyn eteen esim. 2F)

Hyppysarja merkitään vaikeiden hyppyjen lyhenteellä: A+2S + seq = axel euler (oiler)-kaksoissalchow


2. Piruetit
 

 

Yhden asennon piruetti, ei jalanvaihtoa

-  USp/ pystyasento
-  LSp/ taivutusasento
-  CSp/ vaaka-asento
-  SSp/ istuma-asento 

 

Hyppypiruetti

- FUSp / hyppy-pystypiruetti
- FLSp / hyppy-taivutuspiruetti
- FCSp / lentävä vaakapiruetti
- FSSp / hyppy-istumavaihtopiruetti

Jalanvaihtopiruetti, ei asennonvaihtoa

Jos jalanvaihtopiruetti tehdään
hypyllä, eteen lisätään F = flying
ja loppulyhenne piruetin mukaan,
esim. FCSSp = hypätty istuma-vaihto

- CUSp / pysty-jalanvaihto
- CLSp / taivutusjalanvaihto
- CCSp / vaaka-vaihto
- CSSp / istuma-vaihto

Yhdistelmäpiruetit:

Jos yhdistelmäpiruettiin mennään hypyllä, lisätään eteen F (flying) ja loppulyhenne esim. FcoSp

- CoSp / yhdistelmäpiruetti  ilman jalanvaihtoa
- CcoSP / yhdistelmäpiruetti  jalanvaihdolla


3. Askelsarja

- StSq