Aikataulu ja luistelujärjestys

YL Seniorit ja Juniorit, luistelujärjestys

ML Tulokkaat, Noviisit ja Minorit, luistelujärjestys