Muodostelmaluistelun elementit

Taitoluistelussa on käytössä nk. ISU-arviointi, lukuun ottamatta kilpauraansa aloittelevia pieniä ja harrastesarjoja. ISU arviointijärjestelmässä suoritusta arvioi kaksi erillistä tuomaristoa: tekninen paneeli ja tuomaristo. Tekninen paneeli määrittelee suorituksesta elementit, joita joukkue suorittaa ja kuinka vaikeita ne ovat. Vaikeustasoja kullekin elementille on 1-4, joissa 4 on kaikkein korkein. Tuomaristo puolestaan arvioi suorituksen laatua, kaudesta 2018-2019 alkaen asteikolla -5 - +5 sekä ohjelman osa-alueita asteikolla 0.25-10.00, 0.25 välein. Osa-alueille on määritelty erikseen kerroin, jonka suuruus vaihtelee ohjelmasta ja kilpailusarjasta riippuen. Samaten elementtien eri vaikeustasoilla on oma arvo, joka on määritelty etukäteen ennen kauden alkua.

Protokollassa elementit on merkitty alla olevin lyhentein ja näiden yhteyteen numerolla se, minkä tasoinen elementti on, esim. B2 (blokki kakkosvaikeustasolla). Tuomareiden antamat laatupisteet on merkitty kunkin elementin perään. Tuomareiden antamista laatupisteistä pudotetaan paras ja huonoin arvio pois ja lasketaan jäljelle jäävistä keskiarvo. Viimeisenä rivillä oleva summa kahden desimaalin tarkkuudella on se pistemäärä, jonka kyseinen elementti joukkueelle tuottaa.

Alempana löytyy osa-aluepisteet eroteltuna. Jokaisesta osa-alueesta lasketaan keskiarvo (samaten paras ja huonoin pois ja jäljelle jäävien keskiarvo), joka on siis luistelijan ansaitsema pistemäärä kyseisestä osa-alueesta.

Sekä elementtien että osa-alueiden pisteet lasketaan yhteen ja loppusummasta tehdään mahdolliset vähennykset (esim. kaatuminen).

Blokki (B)

Vähintään kolmesta rivistä koostuva rivistöelementti.

Kuvio voi kulkea kentällä vapaamuotoisesti, rivien määrä voi vaihdella (AB/BL) tai rivejä voidaan pivottaa (PB).

Piiri (C)

Piiri voi muodostua yhdestä tai useammasta vierekkäisestä tai sisäkkäisestä piiristä. Se voidaan suorittaa joko otteessa tai ilman otetta.

Piiri voi pyöriä samassa kohtaa kenttää luistelijoiden suorittaessa erilaisia liikkeitä samanaikaisesti (AC/C) tai piiri voi liikkua kentällä (TC).

Läpimeno (I)

Läpimenon muotoja on lukematon määrä ja sen muoto voi eräissä tapauksessa jopa muuttua kesken läpimenon. Esimerkkejä läpimenomuodoista ovat neliö, kolmio ja kaksi riviä.

Läpimenossa voidaan käyttää vaikeutta lisäämään erilaisia askeleita tai pyörimisiä, jolloin nämä merkitään pisteisiin erikseen pi-merkinnällä. Esim. I2+pi2.

Laini (L)

Rivielementti koostuu aina yhdestä tai kahdesta rivistä (AL/L). Riviä/rivejä voidaan myös pivottaa (PL).

No Hold (NHE)

Rivistömuodostelmassa suoritettu askelsarja/liikesarja. Elementissä suoritettava askelsarja arvioidaan aina erikseen käyttäen lisämerkintää s. Esim. NHE3+s1.

Mylly (W)

Myllyjä voi olla yksi tai useampia ja myös siinä olevien sakaroiden määrä voi vaihdella. Esimerkkejä erilaisista myllyistä ovat kolmisiipinen ja nelisiipinen.

Mylly voi pyöriä samassa kohtaa kenttää, sakarat voivat esimerkiksi vaihtaa keskenään paikkaa (AW/W) tai mylly voi liikkua kentällä (TW).

Twissel elementti (T)

Twisselit jokainen luistelija suorittaa itsenäisesti mutta samanaikaisesti. Pyörähdyksen aikana vaikeutta haetaan erilaisilla käsien ja jalkojen asennoilla. Twisseleitä suoritetaan kaksi tai kolme peräkkäin.

Piruetti (Sp)

Muodostelmaluistelussa piruetti voidaan suorittaa joko nk. soolopiruettina, jolloin joukkueen luistelijat pyörivät kukin omaa piruettiaan valitussa muodossa samanaikaisesti. Piruetti voidaan suorittaa myös pari- tai ryhmäpiruettina, jolloin saman keskipisteen ympärillä pyörii kaksi tai useampi luistelija.

Nostot (GL)

Nostoja suoritetaan ainoastaan seniorisarjassa.

Nuoremmissa sarjoissa voidaan tehdä erilaisia nopeita hypähdyksiä tai noston omaisia liikkeitä opettamaan luistelijoita nostamisen alkeisiin. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta nostot ovat kiellettyjä nuorten sarjoissa.

Osa-alueet

Perusluistelu (skating skills)

  • vauhti, liuku, vaivattomuus jne.

Siirtymät (transitions)

  • elementtien väliset ja elementtien sisäiset siirtymät

Performance

  • kuinka sujuva suoritus on

Koreografia (composition)

  • suorituksen monipuolisuus, kokonaisuus

Tulkinta (interpretation of the music)

  • Ohjelman ja musiikin tulkinta ja valitun teeman kuvastaminen