Sääntömääräiset kokoukset

Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry:n jäsenille
KOKOUSKUTSU                                                          15.10.2018

Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry:n syyskokous

Maanantaina 29.10.2018 klo. 18:00 (Kahvitarjoilu klo. 17.30 alkaen), Peltolan koulu, luokka kieli 7
os. Lummetie 27 B, 01300 Vantaa.

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 11§ mukaiset asiat.

Seuran jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä siitä kirjallinen ehdotuksensa seuran allitukselle 22.10.2018 mennessä. Hallituksen on esitettävä ehdotus oman lausuntonsa kera seuran kokoukselle.

Seuran kokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa suorittaneet 16 vuotta täyttäneet vuosijäsenet sekä kunnia- ja kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa.

Tervetuloa!

Hallitus

Sääntömääräisten kokousten pöytäkirjat