TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 27.03.2019 klo 18:00 alkaen

Vantaan ammattiopisto Varia, auditorio, Hiekkaharju, Tennistie 1, 01370 Vantaa  

Esityslista:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.  

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

3. Määrätään jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet.  

4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.  

5. Valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi toimintakaudeksi.  

6. Valitaan kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi                  toimintakaudeksi.  Lisäksi valitaan kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä hallituksesta yhden (1) toimintakauden jälkeen eroavien jäsenten tilalle.  

7. Valitaan kaksi (2) varajäsentä yhdeksi (1) toimintakaudeksi.  

8. Määrätään tilintarkastajien palkkiot.  

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.  

10. Uuden toiminnanjohtajan esittäytyminen.  

11. Käsitellään hallituksen kokouksessa esittämät muut asiat.