Esteettömyystodistus

Pääkaupunkiseudun seurat ovat yhdessä sopineet, että seuraa vaihtavien luistelijoiden tulee pyytää vanhasta seurasta esteettömyystodistus ja toimittaa tämä uuteen seuraan. Esteettömyystodistuksella varmistetaan, että luistelija on suorittanut kaikki velvoitteensa vanhaa seuraa kohtaan ennen uuteen seuraan siirtymistä.

Esteettömyystodistuksen voi pyytää vanhasta seurasta yksinkertaisella sähköpostilla, jossa kerrotaan aikeista siirtyä toiseen seuraan ja pyydetään vanhaa seuraa lähettämään esteettömyystodistus sähköpostitse. Esteettömyystodistuksen saatuaan, tulee luistelijan toimittaa tämä uuden seuran toimistolle tai seuran erikseen ilmoittamalle henkilölle.

Tikkurilan Taitoluisteluklubissa esteettömyystodistukset myöntää toimisto, joten pyyntö tulee lähettää osoitteeseen toimisto.ttk@gmail.com tai täyttää alla oleva lomake.

Tikkurilan Taitoluisteluklubiin liittyvien tulee toimittaa esteettömyystodistus TTK:n toimistolle (toimisto.ttk@gmail.com).

*Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia