Työntekijöiden pelisäännöt

TTK:n työntekijöiden pelisäännöt

 1. Toisen ihmisen kohtaaminen aidosti, kunnioitus ja huomioiminen
 2. Luottamus; seuran asiat ovat seuran asioita
 3. Työnantajan kunnioittaminen, suunnitelmallisuus ja täsmällisyys
 4. Oman työssä jaksamisen huomioiminen ja vapaapäivien kunnioittaminen
 5. Positiivisuus; avoimesti ilon kautta
 6. Esimerkillisyys ja ammattimaisuus
 7. Kokonaisuuden huomioiminen

TTK:n työntekijöiden arvot

 • luistelija ensin
 • kasvatus liikunnalliseen elämään
 • innosta lapsia liikkumaan ja luisteluun
 • yhteisöllisyys; rakkaudesta lajiin
 • turvallinen ympäristö harrastaa ja kilpailla