Taitoluistelun elementit

Taitoluistelussa on käytössä nk. ISU-arviointi, lukuun ottamatta kilpauraansa aloittelevia pieniä ja harrastesarjoja. ISU arviointijärjestelmässä suoritusta arvioi kaksi erillistä tuomaristoa: tekninen paneeli ja tuomaristo. Tekninen paneeli määrittelee suorituksesta elementit, joita luistelija suorittaa ja kuinka vaikeita ne ovat. Vaikeustasoja kullekin elementille on 1-4, joissa 4 on kaikkein korkein. Tuomaristo puolestaan arvioi suorituksen laatua, kaudesta 2018-2019 alkaen asteikolla -5 - +5 sekä ohjelman osa-alueita asteikolla 0.25-10.00, 0.25 välein. Osa-alueille on määritelty erikseen kerroin, jonka suuruus vaihtelee ohjelmasta ja kilpailusarjasta riippuen. Samaten elementtien eri vaikeustasoilla on oma arvo, joka on määritelty etukäteen ennen kauden alkua.

Protokollassa elementit on merkitty alla olevin lyhentein ja näiden yhteyteen numerolla se, minkä tasoinen elementti on, esim. 2F (kaksoisflip). Tuomareiden antamat laatupisteet on merkitty kunkin elementin perään. Paras ja huonoin arvio tiputetaan pois ja jäljelle jäävistä lasketaan keskiarvo. Viimeisenä rivillä on pistemäärä, jonka kyseinen elementti tuottaa.

Alempana löytyy osa-aluepisteet eroteltuna. Jokaisesta osa-alueesta lasketaan keskiarvo (samaten paras ja huonoin arvio pois ja jäljelle jääneiden keskiarvo), joka on siis luistelijan ansaitsema pistemäärä kyseisestä osa-alueesta.

Sekä elementtien että osa-alueiden pisteet lasketaan yhteen ja loppusummasta tehdään mahdolliset vähennykset (esim. kaatuminen).

Hypyt

Axel (A)

Salchow (S)

Toeloop, suom. Tulppi (T)

Loop, suom. Ritti (Lo)

Flip (F)

Lutz (Lz)

Yhdistelmien hypyt erotellaan toisistaan + -merkillä, esim. F+Lo+T.

Piruetit

Yhden asennon piruetti, ei jalanvaihtoa:

 • USp / pystyasento
 • LSp / taivutusasento taakse tai sivulle
 • CSp / vaaka-asento
 • SSp / istuma-asento

Hyppypiruetti (piruettiin lähdetään hypäten):

 • FUSp / hyppy-pystypiruetti
 • FLSp / hyppy-taivutuspiruetti
 • FCSp / lentävä vaaka-piruetti
 • FSSp / hyppy-istumavaihtopiruetti

Jalanvaihtopiruetti, ei asennonvaihtoa:

 • CUSp / pystyasento jalanvaihdolla
 • CLSp / taivutusasento jalanvaihdolla
 • CCSp / vaakavaihto
 • CSSp / istumavaihto

Jos jalanvaihto tehdään hypäten, lyhenteen alkuun merkataan F (flying), esim. FCSSp

Yhdistelmäpiruetit:

 • CoSp / yhdistelmäpiruetti ilman jalan vaihtoa
 • CcoSp / yhdistelmäpiruetti jalan vaihdolla

Askelsarja

 • StSq

Osa-alueet

Perusluistelu (skating skills)

 • vauhti, liuku, vaivattomuus jne.

Siirtymät (transitions)

 • elementtien väliset siirtymät

Performance

 • kuinka sujuva suoritus on

Koreografia (composition)

 • suorituksen monipuolisuus, kokonaisuus

Tulkinta (interpretation of the music)

 • Ohjelman ja musiikin tulkinta ja valitun teeman kuvastaminen