Yksinluistelun testit

Yksinluistelun testijärjestelmät


PERUSTESTIT

Perustestit otettiin käyttöön kaudesta 2013-2014 lähtien Silmuille, Debytanteille ja kansallisille Noviiseille. Muille sarjoille (SM-sarjat ja kansalliset juniorit ja seniorit) perustestit otettiin käyttöön 2014-2015 kaudesta lähtien. Perustesti on oltava suoritettuna, mikäli luistelija osallistuu Silmut-sarjojen tai STLL:n kilpailujärjestelmän kilpailuihin.

Perustesteillä, joita on 4 eri tasoa, testataan luistelijan perusluistelutaitoa, askeleita ja liukuja ja suorittaminen perustuu ikäajatukseen. Testattavia asioita ovat kuviot eteen/taakse ja ulos/sisään: kaaret ja kaarenvaihdot, kolmoset, kaksoiskolmoset, vastakolmoset, käänteet, vastakäänteet ja silmukat, sirklaukset eri suuntiin erivaikeustasojen askeleet/askelsarjat ja perusvaakaliu’uista vaativimpiin liukuihin.

Kilpaillakseen tintit, minit, taitajat, alue- tai aikuisten sarjaan, ei tarvitse suorittaa minkään tason perus- tai elementtitestiä. Kilpaillakseen muissa sarjoissa on suoritettava perustesti.


ELEMENTTITESTIT

Elementtitestit ovat olleet käytössä kaudesta 2009-2010 lähtien SM-seniori- ja SM-juniorisarjoissa. Kaudesta 2013-2014 elementtitestit tulivat voimaan SM-noviiseille ja muille yksinluistelusarjoille (Silmut, Debytantit, Noviisit, Juniorit ja Seniorit) kaudesta 2014-2015 lähtien.

Elementtitestitasoja on 6 ja niissä testataan hyppyjä ja piruetteja. Elementtitestin elementtien vaatimukset perustuvat nykyisiin sarjavaatimuksiin ja vaikeustasoihin. Suorittamalla hyväksytysti sarjaan vaadittavan perustestin ja elementtitestin, luistelija lunastaa kilpailupaikan kyseiseen sarjaan.


Tarkemmat ohjeet ja videot löytyy Taitoluisteluliiton sivuilta: https://www.stll.fi/materiaalipankki/perus-ja-elementtitestit/


PERUS- JA ELEMENTTITASOT KILPAILUSARJOIHIN

B-silmut: Perustesti 1 ja Elementtitesti 1

A-silmut: Perustesti 2 ja Elementtitesti 2

Debytantit: Perustesti 2 ja Elementtitesti 3

Kans. noviisit: Perustesti 2 ja Elementtitesti 2

SM-noviisit: Perustesti 3 ja Elementtitesti 4

Kans. juniorit: Perustesti 3 ja Elementtitesti 3

Kans. seniorit: Perustesti 3 ja Elementtitesti 3

SM-juniorit: Perustesti 4 ja Elementtitesti 5

SM-seniorit: Perustesti 4 ja Elementtitesti 6

Kaikilta TTK:n luistelijoilta laskutetaan testien osallistumismaksut STLL:n ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi luistelijoilta laskutetaan tuomarikulut jaettuna kaikkien testiin osallistuneiden luistelijoiden kesken.

Kuitenkin omilla jäillä pidettävistä testeistä (TTK:n perusaikataulun mukaiset jäät) luistelijoilta peritään ainoastaan tuomarikulut jaettuna osallistuneiden luistelijoiden kesken.


Lisätietoja maksuista sekä testijärjestelmistä löytyy Suomen Taitoluisteluliiton kotisivuilta. 


Alla osallistumismaksujen erittely (hinnat päivityksessä):

  • PT1 ja PT2 10,00 €
  • PT3 ja PT4 15,00 €
  • PT3 ja PT4 osasuoritus 1-3 liikettä 10,00 €
  • Kaikki ET 25,00 €
  • ET osasuoritus 1 elementti 10,00 €