Yksinluistelun testit

Seuraava TTK:n järjestämä Testitilaisuus pidetään Tikkurilassa tiistaina 22.5.2018 noin klo. 11:30 - 15:00. 

YKSINLUISTELUN TESTIJÄRJESTELMÄT (Suomen Taitoluisteluliiton kotisivulta)

 

Perustestit

Perustestit otettiin käyttöön kaudesta 2013-2014 lähtien Silmuille, Debytanteille ja kansallisille Noviiseille. Muille sarjoille (SM-sarjat ja kansalliset juniorit ja seniorit) perustestit otettiin käyttöön 2014-2015 kaudesta lähtien. Perustesti on oltava suoritettuna, mikäli luistelija osallistuu Silmut-sarjojen tai STLL:n kilpailujärjestelmän kilpailuihin.

Perustesteillä, joita on 4 eri tasoa, testataan luistelijan perusluistelutaitoa, askeleita ja liukuja ja suorittaminen perustuu ikäajatukseen. Testattavia asioita ovat kuviot eteen/taakse ja ulos/sisään: kaaret ja kaarenvaihdot, kolmoset, kaksoiskolmoset, vastakolmoset, käänteet, vastakäänteet ja silmukat, sirklaukset eri suuntiin erivaikeustasojen askeleet/askelsarjat ja perusvaakaliu’uista vaativimpiin liukuihin.

Kilpaillakseen tintit, minit, taitajat, alue- tai aikuisten sarjaan, ei tarvitse suorittaa minkään tason perus- tai elementtitestiä. Kilpaillakseen muissa sarjoissa on suoritettava perustesti:

  • Perustesti 1: B-silmut
  • Perustesti 2: A-silmut, debytantit ja kansalliset noviisit
  • Perustesti 3: SM-noviisit, kansalliset juniorit ja seniorit
  • Perustesti 4: SM-juniorit ja SM-seniorit

Elementtitestit

Elementtitestit ovat olleet käytössä kaudesta 2009-2010 lähtien SM-seniori- ja SM-juniorisarjoissa. Kaudesta 2013-2014 Elementtitesti tulivat voimaan SM-noviiseille ja muille yksinluistelusarjoille (Silmut, Debytantit, Noviisit, Juniorit ja Seniorit), kaudesta 2014-2015 lähtien.

Elementtitestitasoja on 6 ja niissä testataan hyppyjä ja piruetteja. Elementtitestin elementtien vaatimukset perustuvat nykyisiin sarjavaatimuksiin ja vaikeustasoihin. Suorittamalla hyväksytysti sarjaan vaadittavan perustestin ja elementtitestin, luistelija lunastaa kilpailupaikan kyseiseen sarjaan.

Muuttuneet elementit kaudelle 2017-2018  on oltava suoritettuna, jotta luistelija voi osallistua sen sarjan kilpailuun kaudella 2017-2018. Aiemmin suoritetut ET3-elementit ovat voimassa niiltä osin, kuin ne siinä kilpailusarjassa edellytetään (4x2H juniorit ja seniorit).

Perus- ja elementtitasot kilpailusarjaan 2017-2018

B-silmuihinPerustesti 1 ja Elementtitesti 1
A-silmuihinPerustesti 2 ja Elementtitesti 2
DebytantteihinPerustesti 2 ja Elementtitesti D3
Kans. noviiseihinPerustesti 2 ja Elementtitesti 2
SM-noviiseihinPerustesti 3 ja Elementtitesti 4
Kans. junioreihinPerustesti 3 ja Elementtitesti 3
Kans. senioreihinPerustesti 3 ja Elementtitesti3
SM-junioreihinPerustesti 4 ja Elementtitesti 5
SM-senioreihinPerustesti 4 ja Elementtitesti 6

 

Lisätietoja testijärjestelmästä löytyy Suomen Taitoluisteluliiton kotisivuilta

 

Kaikilta TTK:n luistelijoilta laskutetaan testien osallistumismaksut STLL:n ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi luistelijoilta laskutetaan tuomarikulut jaettuna kaikkien testiin osallistuneiden luistelijoiden kesken.

Kuitenkin omilla jäillä pidettävistä testeistä (TTK:n perusaikataulun mukaiset jäät) luistelijoilta peritään ainoastaan tuomarikulut jaettuna osallistuneiden luistelijoiden kesken.

Lisätietoja liiton kotisivuilla. 

Alla osallistumismaksujen erittely:

Osallistumismaksut:

Eur

PT 1 ja PT2

10,00

PT3 ja PT 4

15,00

PT3 ja PT4 osasuoritus 1-3 liikettä

10,00

Kaikki ET

25,00

ET osasuoritus 1 elementti

10,00