Yksinluistelun testit

Seuraava testitilaisuus Tikkurilassa:

Yksinluistelun testijärjestelmät

PERUSTESTIT

Perustestit otettiin käyttöön kaudesta 2013-2014 lähtien Silmuille, Debytanteille ja kansallisille Noviiseille. Muille sarjoille (SM-sarjat ja kansalliset juniorit ja seniorit) perustestit otettiin käyttöön 2014-2015 kaudesta lähtien. Perustesti on oltava suoritettuna, mikäli luistelija osallistuu Silmut-sarjojen tai STLL:n kilpailujärjestelmän kilpailuihin.

Perustesteillä, joita on 4 eri tasoa, testataan luistelijan perusluistelutaitoa, askeleita ja liukuja ja suorittaminen perustuu ikäajatukseen. Testattavia asioita ovat kuviot eteen/taakse ja ulos/sisään: kaaret ja kaarenvaihdot, kolmoset, kaksoiskolmoset, vastakolmoset, käänteet, vastakäänteet ja silmukat, sirklaukset eri suuntiin erivaikeustasojen askeleet/askelsarjat ja perusvaakaliu’uista vaativimpiin liukuihin.

Kilpaillakseen tintit, minit, taitajat, alue- tai aikuisten sarjaan, ei tarvitse suorittaa minkään tason perus- tai elementtitestiä. Kilpaillakseen muissa sarjoissa on suoritettava perustesti.

ELEMENTTITESTIT

Elementtitestit ovat olleet käytössä kaudesta 2009-2010 lähtien SM-seniori- ja SM-juniorisarjoissa. Kaudesta 2013-2014 Elementtitestit tulivat voimaan SM-noviiseille ja muille yksinluistelusarjoille (Silmut, Debytantit, Noviisit, Juniorit ja Seniorit) kaudesta 2014-2015 lähtien.

Elementtitestitasoja on 6 ja niissä testataan hyppyjä ja piruetteja. Elementtitestin elementtien vaatimukset perustuvat nykyisiin sarjavaatimuksiin ja vaikeustasoihin. Suorittamalla hyväksytysti sarjaan vaadittavan perustestin ja elementtitestin, luistelija lunastaa kilpailupaikan kyseiseen sarjaan.

PERUS- JA ELEMENTTITASOT KILPAILUSARJOIHIN

B-silmut: Perustesti 1 ja Elementtitesti 1

A-silmut: Perustesti 2 ja Elementtitesti 2

Debytantit: Perustesti 2 ja Elementtitesti 3

Kans. noviisit: Perustesti 2 ja Elementtitesti 2

SM-noviisit: Perustesti 3 ja Elementtitesti 4

Kans. juniorit: Perustesti 3 ja Elementtitesti 3

Kans. seniorit: Perustesti 3 ja Elementtitesti 3

SM-juniorit: Perustesti 4 ja Elementtitesti 5

SM-seniorit: Perustesti 4 ja Elementtitesti 6

Kaikilta TTK:n luistelijoilta laskutetaan testien osallistumismaksut STLL:n ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi luistelijoilta laskutetaan tuomarikulut jaettuna kaikkien testiin osallistuneiden luistelijoiden kesken.

Kuitenkin omilla jäillä pidettävistä testeistä (TTK:n perusaikataulun mukaiset jäät) luistelijoilta peritään ainoastaan tuomarikulut jaettuna osallistuneiden luistelijoiden kesken.

Lisätietoja maksuista sekä testijärjestelmistä löytyy Suomen Taitoluisteluliiton kotisivuilta. 

Alla osallistumismaksujen erittely:

  • PT1 ja PT2 10,00 €
  • PT3 ja PT4 15,00 €
  • PT3 ja PT4 osasuoritus 1-3 liikettä 10,00 €
  • Kaikki ET 25,00 €
  • ET osasuoritus 1 elementti 10,00 €